แรงงานไทย

เคไอหาให้คุณได้ !

บริษัทจัดหางาน เคไอไทย จำกัด พร้อมให้บริการจัดหาแรงงานไทยส่งตรงให้กับโรงงานของท่าน
ลดปัญหา
ขาดแรงงาน
ประสบการณ์กว่า 15 ปี
 

หากองค์กรของคุณมีปัญหาต่อไปนี้

ขาดคนงานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

จำเป็นต้องใช้คนที่สื่อสารภาษาไทยได้

คนงานอยู่ไม่ทน ทำงานไม่นานก็ลาออก ทำให้บริหารงานได้ยาก

สวัสดิการณ์เพิ่มขึ้นตามอายุงาน ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงข้ึน

บริการของเรา

จัดหาแรงงานไทย
สำหรับนายจ้างที่ต้องการ พนักงานคนไทยสำหรับปฏิบัติงาน ทางเรามีบริการ จัดหาพนักงาน ที่ผ่านการคัดเลือก ตามคุณสมบัติของนายจ้าง พร้อมทั้งบริหารงานและดูแลพนักงาน เพื่อให้ทำงานได้ตามที่นายจ้างตั้งเป้าหมายไว้
บริหารและดูแลพนักงานต่างด้าวMOU 
นายจ้างที่มีพนักงานต่างด้าว MOU  สัญชาติพม่า และ กัมพูชา แต่มีปัญหาด้านการสื่อสาร ควบคุมพนักงาน  ดูแล และการบริหารงาน ต้องหาผู้ช่วยเพื่อการประสานงานสื่อสารกับพนักงานดังกล่าว ทางเรามีเจ้าหน้าผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษาเป็นผู้ดูแลแรงงานตลอด 24 ชม. ทั้งด้านเอกสารและสวัสดิการอื่นๆ รวมถึงการเจ็บป่วย และการเข้าทำงานของแรงงาน  เพื่อให้การทำงานของพนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

What

we do?

1. คัดเลือกพนักงานตามความเหมาะสมของลักษณะงาน พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดของงานให้กับพนักงานอย่างชัดเจน  

2. ตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเริ่มทำงาน พร้อมทั้งมีเอกสารประวัติของพนักงานแต่ละคน ส่งถึงนายจ้างโดยตรง

3.มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับข้อกำหนด กฏระเบียบของแต่ละบริษัท เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

4. มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทเคไอไทย ฯ ดูแลพนักงานตลอด 24 ชม.เพื่อให้พนักงานได้รับความสะดวกสบาย พร้อมที่จะทำงาน

5. มีสัญญาที่ชัดเจน เพื่อความเข้าใจ รายละเอียดทั้งทางนายจ้าง และพนักงาน

6. พนักงานที่ปฏิบัติงานได้รับสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ตามกฏหมายที่สมควรได้รับ

Steps

1

ขอข้อมูลคุณสมบัติแรงงานตามที่นายจ้างต้องการ

2

สรรหาและคัดเลือกแรงงาน

3

อบรมรายละเอียดการทำงาน และกฏระเบียบของนายจ้างเบื้องต้น

4

ตรวจโรคพนักงานก่อนเข้าทำงาน และ จัดหาที่พัก  ชุดยูนิฟอรม์ และรถรับ-ส่ง

5

ดำเนินการจัดทำเอกสาร ส่งใบสมัครของพนักงานให้กับนายจ้าง และ ทดสอบการทำงานก่อนเข้างาน เริ่มปฏิบัติงาน

6

ดูแลการทำงานของคนงานโดยเจ้าหน้าที่ และเก็บข้อมูลการทำงานของคนงาน 

7

วางบิล/รับเช็ค และ จ่ายเงินเดือนพนักงาน

8

ประเมินผลการทำงานของพนักงาน และอบรมพนักงานประจำเดือน 

WHO

WE ARE

บริษัทจัดหางานเคไอไทย จำกัดเกิดขึ้นจากบริษัท นำเข้าคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทย เคไอ เปอรูมาล คอรเปอเรชั่น จำกัด  ได้นำเข้าแรงงานMOU  กัมพูชาและ พม่าเข้ามาทำงานให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยมากมาย  ทำให้ได้พบปัญหาการขาดแคลนแรงงานไทยจำนวนมาก   ประกอบกับคนไทยจำนวนมาก มีอัตราการว่างงาน  ซึ่งมาจากหลากหลายสาเหตุ ทั้ง ผลกระทบจากเศรษฐกิจ อัตราค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว   ฯลฯ

 

บริษัทเคไอไทย จำกัด จึงเล็งเห็นถึงปัญหา และหาแนวทางแก้ไขให้กับโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก  ทางเราจึงได้จัดตั้งบริษัทรับเหมาแรงงานไทย ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่มีความสามารถบริหารงานแรงงานดังกล่าวให้กับโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้ผู้ประกอบการณ์ได้รับการแก้ไขปัญหา และมีหน่วยงานที่สามารถบริหารงานแรงงานแทนท่านได้ อย่างมั่นใจ  และ การบริหารงานเป็นไปอย่างที่ท่านตั้งเป้าหมายไว้

 
 
 

OUR 

CLIENTS

บริษัทเคไอฯได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 60 บริษัท ในหลากหลายวงการ ทั้งด้านงานก่อสร้าง, โรงงานอุตสาหกรรม และ งานบริการ  โดยนำเข้าแรงงานแล้วว่าหมื่นคน

ตัวอย่างลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเคไอ

 

OUR

TEAM

ด้วยพนักงานที่มีประสบการณ์ของเคไอ คุณจึงสามารถมั่นใจว่าคุณจะได้รับความสะดวกสบายในการหาคนงาน เราสัญญาว่าเราจะทำให้การหาและรับคนงานต่างด้าวเข้ามาทำงานจะไม่ใช่เรื่องยากและปวดหัวอีกต่อไป!

 

 
คุณต้อย General Manager

คุณต้อย General Manager

คุณดิว Deputy Managing Director

คุณดิว Deputy Managing Director

คุณรัน หัวหน้าแผนกบัญชี

คุณรัน หัวหน้าแผนกบัญชี

คุณอ้อน ฝ่ายจัดทำเอกสาร

คุณอ้อน ฝ่ายจัดทำเอกสาร

คุณ ฝ่ายประสานงาน

คุณ ฝ่ายประสานงาน

คุณทราย ประสานงานคนงานพม่า

คุณทราย ประสานงานคนงานพม่า

คุณโชค ประสานงานคนงานกัมพูชา

คุณโชค ประสานงานคนงานกัมพูชา

คุณมน ฝ่ายประสานงานทั่วไป

คุณมน ฝ่ายประสานงานทั่วไป

FUN

FACTS

38%

ของธุรกิจในประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

อันดับ 1

ประเทศไทยขาดแคลนแรงงานมากที่สุดในอาเซียน

4 แสนคน

ภาคอุตสาหกรรมไทยขาดแคลนแรงงานกสว่า4 แสนคน

> 1หมื่นคน

บริษัทเคไอนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฏหมายมากกว่า 1 หมื่นคน

ข้อมูลจาก

- ธนาคารโลก (world bank) 

 - ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) 2016

 

GET IN

TOUCH 

:ติดต่อสอบถามได้ตลอด 24 ชม.ได้ที่

บริษัท เคไอ ไทย จำกัด

731 อาคารพีเอ็ม ชั้น18 ถนน อโศก – ดินแดง เขต ดินแดง แขวง ดินแดง กทม 10400

หรือเพียงฝากข้อความด้านล่างเพื่อให้เราติดต่อกลับ

Success! Message received.