top of page

ด้วยประสบการณ์นำเข้าแรงงานต่างด้าวกว่า 20 ปี

บริษัทของเราได้รับความไว้วางใจจากนายจ้างมาแล้วกว่า 200 บริษัท ทั่วประเทศไทย 

ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมก่อสร้าง โรงงาน และงานบริการต่างๆ

ลูกค้าของเรา

bottom of page