ขั้นตอนการทำงาน

เราดำเนินการทั้งหมดให้คุณ

รับแรงงาน MOU จากเมียนมาร์ 60-90 วัน

1

7-30 วัน

2

7-10 วัน

ยื่นแบบคำร้องขอนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ (แบบ นจ.2)

ที่สำนักงานเขต

3

21 วัน

นำหนังสือคำร้องขอนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ (แบบ นจ.2) ยื่นสถานฑูตเมียนมา

4

1-2 วัน

เดินทางไปสัมภาษณ์คนงานที่ ย่างกุ้ง (เมียนมา) เพื่อให้ท่านได้คุณสมบัติ

ที่ต้องการ จัดทำบัญชีรายชื่อคนงานเมียนมา

5

7-10 วัน

นำบัญชีรายชื่อคนงานเมียนมา ยื่นชำระค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาตทำงาน 2 ปี

ที่สำนักงานจัดหางานแต่ละเขตพื้นที่

ขอโควต้าจากสำนักงานจัดหางานแต่ละพื้นที่

6

7-10 วัน

นำบัญชีรายชื่อคนงาน

เมียนมา ที่อนุมัติจากสำนักงานจัดหางาน

นำส่งกรมการจัดหางานไทย

7

7 วัน

นำบัญชีรายชื่อคนงานเมียนมาที่อนุมัติจาก

กรมการจัดหางานไทย ส่งกระทรวงแรงงาน

เมียนมา และกำหนดวันรับคนงาน

8

รับคนงานที่ ด่านแม่สอด และยื่นใบอนุญาตทำงาน

แรงงาน MOU จากกัมพูชา 45-60 วัน

1

7-30 วัน

2

7-10 วัน

ยื่นแบบคำร้องขอนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ (แบบ นจ.2) ที่สำนักงานเขต

3

7 วัน

จัดทำบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว

(Name list) ตามที่ต้องการ

4

45 วัน

จัดทำ passport

กรณีคนงานยังไม่มี

5

7-10 วัน

นำบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว (Name list) ยื่นที่สำนักงานจัดหางาน

แต่ละเขตพื่นที่

พร้อมชำระค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาตทำงาน 2 ปี

ขอโควต้าจากสำนักงานจัดหางานแต่ละพื้นที่

6

7-10 วัน

ยื่นบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวที่อนุมัติจากสำนักงานจัดหางาน

ไปที่กรมการจัดหางานไทย และกำหนดรับ

คนงาน

7

รับคนงานที่ ด่านสระแก้ว และยื่นใบอนุญาตทำงาน

คำถามที่พบบ่อย

แรงงานระบบ MOU (เอ็ม โอ ยู) คืออะไร?

MoU คือ ข้อตกลงการส่งแรงงานจากประเทศพม่า กัมพูชา ลาว และ เวียดนาม เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย 
โดยบริษัทจัดหางานในประเทศต้นทางและปลายทางจะเป็นผู้คัดเลือกแรงงานที่มีคุณสมบัติตรงตามที่นายจ้างต้องการ ทำเรื่องพาสปอร์ต และวีซ่า แล้วจึงจัดส่งแรงงานมาให้นายจ้าง 

แรงงาน MOU ต่างจาก แรงงานบัตรชมพู อย่างไร?

1. 31 มีนา 2561 โดนจับแน่

 แรงงานบัตรชมพูคือแรงงานที่ได้รับการผ่อนผันชั่วคราว ตามประกาศครม. แรงงานบัตรชมพูดังกล่าวจะหมดอายุวันที 31 มีนาคม 2561 และจะต้องกลับประเทศ ดังนั้นหากไม่รีบดำเนินการแรงงานดังกล่าวให้เป็นแรงงาน MOU ภายในวันหมดอายุ กระทรวงแรงงานจะสามารถจับกุมคนงานและปรับนายจ้างในอัตรา 1แสนบาท ต่อคนงาน1คน เนื่องจากการดำเนินการด้าน MOU ใช้เวลา 1-2 เดือน ดังนั้นผู้ประกอบการควรเตรียมการแต่เนิ่นๆ

2. บัตรชมพูแรงงานเปลี่ยนงานเป็นว่าเล่น

แรงงาน MOU จะสามารถทำงานให้กับนายจ้างได้เพียงรายเดียวเท่านั้น จะสามารถย้ายงานได้ก่อต่อเมื่อนายจ้างอนุมัติให้แรงงานย้ายงานให้แล้วเท่านั้น หากแรงงานไปทำงานที่บริษัทอื่น แรงงานสามารถถูกจับกุมได้ตลอดเวลา เปรียบเทียบกับแรงงานบัตรชมพูซึ่งสามารถไปสมัครงานที่ใดก็ได้ แรงงาน MOU จึงจึงมีTURN OVER ต่ำกว่าแรงงาน MOU อย่างมาก (จากสถิติของบริษัทของเรา Turn Over เฉลี่ยของแรงงาน MOU ที่เราดูแลต่ำมากเพียงประมาณ 5% เท่านั้น เปรียบเทียบกับบัตรชมพูซึ่งบางบริษัทมากถึง 50% เลยทีเดียว)

3. ไม่ต้องปวดหัวโดนตำรวจเรียกจับอยู่เรื่อยๆ

อย่างที่ทราบว่าแรงงานบัตรชมพูสามารถอยู่ได้เฉพาะในพื้นที่ที่ระบุในบัตรเท่านั้น ดังนั้นแรงงานดังกล่าวจึงมักถูกตำรวจเรียกตรวจอยู่เสมอๆ ทำให้หลายครั้งงานต้องหยุดชะงัก หากคนงานโดนจับหรือปรับ เปรียบเทียบกับแรงงาน MOU ที่มี Work permit , Visa และ Passport ถูกต้อง สามารถพร้อมให้ตรวจได้ตลอดเวลา

4. แรงงาน MOU สามารถทำงานได้หลายสถานที่

เปรียบเทียบกับแรงงานบัตรชมพูที่สามารถทำได้เพียงพื้นที่เดียว แต่ MOU สามารถทำงานได้หลายสถานที่ภายใต้บริษัทเดียวกัน เพียงขอนุญาตเพิ่มพื้นที่ขณะทำWorkpermit แนบกับสัญญาจ้างงานในพื้นที่ โดยมากที่สุดที่บางเขตอนุญาตคือไม่จำกัดจำนวนพื้นที่
 

แรงงาน MOU ที่รับมาเป็นพนักงานของใคร?

แรงงานที่รับมาจะเป็นพนักงานของบริษัทของลูกค้า เนื่องจากกระทรวงแรงงานได้ประกาศยกเลิกการรับเหมาแรงงาน หรือที่รู้จักกันดีในนามบริการ Outsorce ดังนั้นแรงงานจะได้รับรายได้เทียบเท่ากับแรงงานไทยในบริษัทของท่านทุกประการ รวมไปถึงสวัสดิการต่างๆเช่นกัน

แรงงานระบบ MOU ดีกว่าแรงงานต่างด้าวทั่วไปอย่างไร ?

แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย หรือประเภทที่มีบัตรชมพู เดินผ่านไปผ่านมามากมายทำให้เหมือนกับว่าแรงงานเหล่านี้สามารถหาได้ไม่ยาก แต่ปัญหาที่พบคือ คนต่างด้าวเหล่านี้อาศัยอยู่ในเมืองไทยมานาน ทำให้มีประสบการณ์เยอะ รู้ดี มีข้อต่อรองสูง และมีแนวโน้มการเปลี่ยนงานสูงด้วยเช่นกัน โดยพวกเขามักเปลี่ยนงานตามคำชักจูงของเพื่อน เพื่อไปทำงานกับนายจ้างที่ให้ผลประโยชน์ที่ดีกว่า 
เช่น ให้เงินเดือนมากกว่า งานสบายกว่า มีที่พักให้ มีอาหารให้ทาน 3 มื้อ เป็นต้น ซ้ำร้ายกว่านั้นหากท่านรับแรงงานที่ผิดกฎหมาย ท่านมีความเสี่ยงที่จะถูกดำเนินการทางกฎหมายได้ง่ายๆ เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐเองก็กวดขันมากขึ้น อันจะนำปัญหาปวดหัวให้ท่านต่อไป


ข้อดีของแรงงาน MOU คือ แรงงานจะสามารถทำงานให้ท่านได้เพียงผู้เดียวตามที่ระบุใน Work permit หากเปลี่ยนนายจ้างโดยไม่ได้รับความยินยอมจากนายจ้าง แรงงานจะได้รับโทษปรับถึง 10,000 บาท
- นายจ้างสามารถกำหนดเพศ อายุ หรือคุณลักษณะ ลูกจ้างที่ตรงกับความต้องการของตนได้
- มีการรับประกันการจ้างงาน 4 เดือน  แล้วแต่ตกลง) ทำให้มั่นใจได้ว่าท่านจะไม่ขาดแคลนแรงงาน
- หากลูกจ้างมีความประพฤติไม่เหมาะสม หรือทำผิดเงื่อนไขในสัญญา ท่านสามารถขอเปลี่ยนแรงงานได้
- มีสัญญาระบุชัดเจน ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกผู้รับจ้างโกง
- สามารถนำเข้าแรงงานได้ตลอดปี

Please reload